Konoba Buščina, Sv. Marija na Krasu

Contact:
phone: 052 732088
mobile: 091 2060504
email: fabiana.mijanovic@gmail.com
Address:
Buščina 18
52470 Umag