OPĆI UVJETI UPORABE

1. Predmet općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti uporabe, sa svim potencijalnim izmjenama, odnose se na sve usluge, softvere i dr. što Marinebook d.o.o., Hrvatska, izravno ili neizravno (putem distributera i/ili drugih trećih osoba) daje Korisniku na raspolaganje na internetu, putem bilo kojeg mobilnog uređaja, e­pošte ili telefona. Isto tako, ovi Opći uvjeti uporabe primjenjuju se i na sve odnose drugih osoba koje koriste MARINEBOOK Platformu, ako njihov odnos s nama nije reguliran zasebnim ugovorom. Pristupom, pregledavanjem i/ili uporabom naše internet stranice i/ili bilo koje od naših aplikacija, putem bilo koje naše platforme (što se u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno naziva: MARINEBOOK Platforma​ ) i/ili unosom podataka u MARINEBOOK Platformu i/ili sklapanjem ugovora s marinom koja koristi MARINEBOOK Platformu (tj. s pravnom ili fizičkom osobom koja u pravnom smislu poduzima radnje marine; u tekstu ovih Općih uvjeta uporabe sve te marine nazivaju se skupno i pojedinačno: ​ Marina​ ) komuniciranjem o rezervaciji veza uporabom MARINEBOOK Platforme, priznajete i slažete se da ste pročitali, razumjeli i složili se s ovim Općim uvjetima uporabe (uključujući i Izjavu o zaštiti privatnosti).

MARINEBOOK Platforma, njezin sadržaj i infrastruktura i/ili mogućnost komuniciranja s Marinama kroz MARINEBOOK Platformu, u vlasništvu je i pod rukovodstvom društva Marinebook d.o.o., Hrvatska (u tekstu ovih Općih uvjeta: Marinebook d.o.o., mi, naš, naša, naše i dr. oblici posvojne zamjenice) i na raspolaganju su samo vašoj osobnoj, nekomercijalnoj upotrebi, u skladu s ovim Općim uvjetima uporabe. Svaka osoba koja bez naknade koristi MARINEBOOK Platformu u tekstu ovih Općih uvjeta uporabe naziva se Korisnik. Ako Marina koristi aplikaciju namijenjenu Korisnicima, u uporabi tog dijela aplikacije imat će status Korisnika.

2. MARINEBOOK Platforma

MARINEBOOK Platformom, mi (Marinebook d.o.o., Hrvatska) nudimo Korisniku izravno ili putem nekog od ovlaštenih partnera uporabu MARINEBOOK Platforme bez naknade, odnosno uporabu mobilne i/ili web aplikacije MARINEBOOK Platforme.

Preko Marinebook platforme dostupna je online naplata kreditnim karticama.

Svrha MARINEBOOK Platforme je ponuditi komunikacijski alat za brzi online pregled i rezervaciju vezova u Marinama i pregled događaja po lokaciji Marine,​ ​ prema dostupnim informacijama.

S druge strane, nakon što Korisnik kroz MARINEBOOK Platformu Marini prenese svoj zahtjev za rezervaciju veza, Marina mu može komunicirati potvrdu takve rezervacije, čime Korisnik i Marina zasnivaju ugovorni odnos.

Dakle, MARINEBOOK Platforma je komunikacijski alat i niti mi, niti MARINEBOOK Platforma, nismo posrednici u sklapanju bilo kakavih ugovora između Korisnika i Marine, niti prodajemo turističke usluge.

Svaki ugovor sklopljen između Korisnika i Marine sklapa se i izvršava isključivo pod uvjetima koje Marina komunicira Korisniku komunikacijom kroz MARINEBOOK Platformu, osim ako izričito ne ugovore drugačije.

Marinebook d.o.o. ne posreduje u sklapanju ugovora između Korisnika i Marine, ne jamči za izvršenje takvog ugovora, ne preuzima odgovornost za obveze niti jedne od tih ugovornih strana, što uključuje, ali se ne ograničava na plaćanje ili bilo koju drugu radnju tih ugovornih strana, ne djeluje kao njihov agent, zastupnik, nalogoprimac, nalogodavac niti u bilo kojem drugom svojstvu osim onog kojeg smo izričito naveli u ovim Općim uvjetima uporabe.

Marinebook d.o.o. kroz MARINEBOOK Platformu ne pruža usluge turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, niti turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude, odnosno ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom.

Stoga, ovim Općim uvjetima uporabe reguliramo naš odnos s Korisnikom u svezi uporabe MARINEBOOK Platforme, onako kako je u ovim uvjetima to navedeno. Ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu u svezi naše uloge ili naše odgovornosti, nemojte koristiti MARINEBOOK Platformu dok nam to ne prenesete i dok to ne razjasnimo.

Informacije koje Korisnik primi uporabom MARINEBOOK Platforme temelje se na informacijama koje je u MARINEBOOK Platformu unijela Marina, odnosno drugi Korisnik.

U tom smislu Korisnik, odnosno Marina, imaju punu odgovornost za unošenje podataka u MARINEBOOK Platformu, za potražnju i/ili raspoloživost kapaciteta i druge informacije prikazane u MARINEBOOK Platformi.

Niti MARINEBOOK Platforma, kao niti Marinebook d.o.o., ne preuzimaju nikakvu odgovornost, niti jamče za sadržaj podataka koje Marina i/ili Korisnik međusobno izmijene kroz MARINEBOOK Platformu. MARINEBOOK Platforma, odnosno Marinebook d.o.o., ne jamči za potpunost, istinitost, cjelovitost, neizmijenjenost, autentičnost niti za bilo koju drugu kvalitetu informacija koje uporabom MARINEBOOK Platforme međusobno razmijene Marina i Korisnik.

Marinebook d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakve pogreške (uključujući očigledne i pravopisne pogreške), prekide veza (bez obzira je li u pitanju (privremeni i/ili djelomični) kvar, popravak, nadogradnja ili održavanje MARINEBOOK Platforme ili nešto drugo), netočne, neistinite ili informacije koje dovode u zabludu, ili pak nedostatak informacija.

Svaki Korisnik, odnosno svaka Marina, u svakom je trenutku odgovorna za točnost, potpunost i istinitost svojih informacija prenesenih kroz MARINEBOOK Platformu. MARINEBOOK Platforma nije i ne treba se smatrati preporukom niti potvrdom kvalitete, nivoa usluge ili klasifikacije bilo koje Marine ili Korisnika.

MARINEBOOK Platforma je na raspolaganju samo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Nije dozvoljena preprodaja, dubinsko povezivanje (deep­link), uporaba, korištenje, kopiranje, praćenje (npr. putem web­spidera ili web­scrapinga), prikazivanje, preuzimanje ili reproduciranje bilo kojeg sadržaja ili informacije, softwarea, proizvoda ili usluge koje su na raspolaganju na našoj stranici ili u MARINEBOOK Platformi u bilo kakve komercijalne ili konkurentske svrhe.

Usluge MARINEBOOK Platforme su namijenjene samo osobama starijima od 18 godina. Svaki pristup ili uporaba MARINEBOOK Platforme osobe mlađe od 18 godina je izričito zabranjena. Pristupanjem na ili uporabom MARINEBOOK Platforme Vi potvrđujete i izjavljujete da imate najmanje 18 godina.

3. Rezervacija, plaćanje i realizacija veza u Marini

Unošenjem podataka u MARINEBOOK Platformu Korisnik Marini može postaviti upit o raspoloživosti veza u Marini. Odgovorom na upit Korisnika, Marina može potvrditi raspoloživost veza i izvršiti rezervaciju veza za Korisnika.

Preko Marinebook platforme dostupna je online naplata kreditnim karticama.Svaka rezervacija, plaćanje i realizacija veza, uključujući i otkazivanje veza ili druge promjene u rezervaciji veza, obavlja se prema uvjetima poslovanja Marine, odnosno drugog objekta, i prema podacima koje međusobno iskomuniciraju Marina i Korisnik te mi ne snosimo odgovornost za navedeno.

Marina može preko MARINEBOOK Platforme ponuditi podatak o servisu preko kojeg Korisnik može izvršiti novčanu obvezu prema Marini. Komunikacija, plaćanje i svi odnosi između Korisnika, servisa za plaćanje i Marine nisu odgovornost MARINEBOOK Platforme.

Ako želite pregledati, izmijeniti ili otkazati rezervaciju koju ste komunicirali s Marinom preko MARINEBOOK Platforme, upute za to možete pronaći u poruci e­pošte s potvrdom rezervacije. Imajte na umu da vam može biti naplaćena naknada za otkazivanje u skladu s pravilima Marine vezanim uz otkazivanje rezervacije, plaćanje (unaprijed) i nedolazak ili da nećete imati pravo na povrat bilo kojeg (unaprijed) uplaćenog iznosa. Predlažemo Vam da prije bilo koje rezervacije pažljivo pročitate pravila Marine vezana uz otkazivanje, plaćanje (unaprijed) rezervacije i nedolazak. Također, imajte na umu da izvršite sve daljnje uplate u skladu sa zahtjevima odnosne Marine i rezervacije.

Ako MARINEBOOK Platforma sadrži kakav pretvarač valuta, stavili smo ga isključivo u informativne svrhe i na njega se ne treba oslanjati u smislu preciznosti i aktualnosti. Stvarne cijene koje nude Marine mogu varirati i mi ne snosimo odgovornost za cijene Marina.

4. Izjava o sigurnosti

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka -Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka iMD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Comsustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži,koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

5. Privatnost i kolačići

Mi poštujemo Vašu privatnost. Prihvatom ovih Općih uvjeta uporabe potvrđujete da ste pročitali našu Izjavu o zaštiti privatnosti i kolačićima.

6. Korisnički profil

MARINEBOOK Platformu možete koristiti putem svog Korisničkog profila.

Korisnički profil podrazumijeva unošenje Vaših osobnih podataka za koje nam jamčite da su točni, da ćete ih redovito ažurirati te da ne narušavaju prava trećih. Za to preuzimate osobnu odgovornost.

Zadržavamo pravo ukinuti pojedini Korisnički profil prema našoj diskrecijskoj odluci.

Osobito, zadržavamo pravo ukinuti (obrisati) Korisnički profil ukoliko na bilo koji način saznamo da Korisnik profilom krši prava trećih osoba, ove Opće uvjete uporabe ili propise. Nismo dužni dati informaciju Korisniku o razlozima ukidanja profila ili bilo kakvo obrazloženje s tim u svezi.

7. Besplatno

MARINEBOOK Platforma je besplatna za Korisnike. Ako razvijemo kakve pojedinačne usluge koje bismo željeli naplatiti, to ćemo Vam svakako komunicirati prije konačnog odabira takve usluge.

8. Daljnja prepiska

Ostvarenjem rezervacije pristajete primiti (i) poruku koju Vam Marina može poslati kroz MARINEBOOK Platformu ili drugi komunikacijski kanal, a koja sadrži podatke o vašem odredištu te određene druge podatke i ponude (uključujući i ponude od treće strane vezane za vašu rezervaciju i odredište), kao i (ii) poruku koju Vam mi možemo poslati kroz MARINEBOOK Platformu ili drugim komunikacijskim kanalom nakon Vašeg boravka u Marini, a kojom vas pozivamo da ispunite formular za recenziju. U našoj Izjavi o zaštiti privatnosti i kolačićima se nalazi više informacija o tome kako Vas možemo kontaktirati.

9. Recenzije Korisnika

Nakon korištenja usluga Marine, u kojoj ste vez rezervirali komunikacijom kroz MARINEBOOK Platformu, možemo Vas pitati za mišljenje o Marini, tj. lokaciji.

Zadana postavka rangiranja Marine na našoj internetskoj stranici glasi 'Preporučeni' (ili bilo koji sličan naziv) ("Dodijeljen rang"). Jedna od pogodnosti koje nudimo je i mogućnost drukčije klasifikacije Marine. Molimo, imajte na umu da se "Dodijeljen rang" dodjeljuje putem potpuno automatiziranoga sustava (algoritama) te se temelji na višestrukim kriterijima.

Ispunjena recenzija može (a) biti učitana na našu internetsku stranicu s podacima odnosne Marine samo u svrhu informiranja (budućih) korisnika o Vašem mišljenju o razini usluge i kvalitete Marine te (b) biti korištena i objavljena (dijelom ili u potpunosti) s naše strane prema našoj procjeni (npr. u marketinške svrhe, svrhu oglašavanja ili poboljšanja usluge tvrtke) na našoj internetskoj stranici ili na sličnim stranicama društvenih mreža, u elektronskoj brošuri, posebnim promidžbama, aplikacijama ili putem drugih kanala kojima smo mi (ili naš parner) domaćin ili koje posjedujemo, nadziremo ili koristimo. Zadržavamo pravo prilagođavanja, odbijanja ili brisanja recenzije u našem posjedu. Recenzije Korisnika treba smatrati neobvezujućom anketom koja ne uključuje nikakve (daljnje komercijalne) ponude, pozive ili potpore ni na što.

10. Izjava o odricanju od odgovornosti

Osim ako za pojedini konretni slučaj nije drugačije propisano prisilnom odredbom primjenjivog zakona Republike Hrvatske, ne snosimo nikakvu materijalnu odgovornost za bilo kakvu štetu i/ili odgovornost koju pretrpite u svezi s besplatnim korištenjem MARINEBOOK Platforme.

Osobito, mi ne preuzimamo odgovornost, ne jamčimo niti dijelimo odgovornost za (i) kaznene, posebne, indirektne ili posljedične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, izmaklu dobit, gubitak prihoda, gubitak ugovora, štetu ili gubitak ugleda ili reputacije, gubitak prava na odštetu, (ii) netočnost (opisnih) informacija (uključujući cijene, raspoloživost i rejting) o Marinama ili drugim objektima prikazanim na našoj stranici, (iii) usluge obavljene ili proizvode ponuđene od strane Marine ili drugog pružatelja usluga ili drugih poslovnih partnera, (iv) bilo kakve (direktne, indirektne, posljedične ili kaznene i dr.) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpjeli ili platili u skladu s, uslijed i u vezi s korištenjem, nemogućnošću korištenja ili kašnjenja MARINEBOOK Platforme, ili (v) za bilo kakvu (osobnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posljedične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpjeli ili platili, bilo to uslijed (pravnih) radnji, grešaka, kršenja, (krajnje) nepažnje, namjere, propusta, nečinjenja, pogrešnog predstavljanja, krivičnog djela ili prekršaja od strane Marine ili drugog pružatelja usluga ili koje se u (cijelosti ili djelomično) mogu pripisati Marini ili drugom objektu ili bilo kojem drugom našem poslovnom suradniku (uključujući bilo kojeg zaposlenika, direktora, službenika, agenta, predstavnika ili povezane osobe) čiji se proizvodi ili usluge (izravno ili neizravno) stavljaju na raspolaganje, nude ili promoviraju kroz MARINEBOOK Platformu, uključujući i bilo kakvo (djelomično) otkazivanje, preklapanje rezervacija, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole.

Prihvatom ovih Općih uvjeta uporabe Korisnik u cijelosti i bez izuzetaka jamči da prema MARINEBOOK Platformi, odnosno prema nama, nema nikakovih očekivanja, novčanih ili nenovčanih potraživanja ili bilo kakvih drugih tražbina koje bi bile u svezi s rezerviranjem, plaćanjem i/ili realizacijom ili otkazom veza u Marini.

Snosimo odgovornost samo za usluge koje Vam pružimo uz naplatu i u mjeri u kojoj smo to izričito naveli. U tom slučaju, i neovisno o ostalim odredbama ovih Općih uvjeta uporabe i/ili dispozitivnih propisa, ni pod kojim okolnostima ne odgovaramo za gubitak mogućnosti korištenja, koristi, izmakle dobiti, ugleda, nematerijalne štete, proizvodnje, ugovora, prihoda, klijenata, podataka, bilo koje financijske ili ekonomske koristi i isključujemo našu odgovornost za bilo koje posljedične ili bilo koje druge štete, koje možebitno pretrpi Korisnik u bilo kojoj svezi s našom naplatnom uslugom. Cjelokupna naša odgovornost za štetu ograničava se na iznos cijene plaćene za našu konkretnu uslugu koju smo pružili uz naplatu.

Dodavanjem fotografija/slika u MARINEBOOK Platformu (primjerice kao dodatak recenziji) potvrđujete, jamčite i suglasni ste s time da posjedujete autorska prava na fotografije/slike i suglasni ste s time da mi možemo koristiti dodane fotografije/slike na svojoj (mobilnoj) internetskoj stranici i aplikacijama, kao i u (online/offline) promotivnim materijalima i publikacijama na način koji mi to prema vlastitom nahođenju smatramo primjerenim. Dajete nam neekskluzivno, globalno, neopozivo, bezuvjetno i neograničeno pravo na korištenje, reprodukciju, prikaz, davanje na reprodukciju, distribuciju, podlicenciranje, komunikaciju i ustupanje fotografija/slika prema našoj diskrecijskoj ocjeni. Dodavanjem ovih fotografija/slika osoba koja dodaje fotografiju(e) prihvaća potpunu pravnu i moralnu odgovornost za sve pravne zahtjeve trećih strana (uključujući, ali se ne ograničavajući na, Marine i druge treće osobe) koji proizlaze iz našeg objavljivanja i korištenja tih fotografija/slika. Mi nismo vlasnik i ne autoriziramo fotografije/slike koje su dodane (učitane). U odnosu prema nama, mi uzimamo da Korisnik s čijeg se korisničkog profila dodaje fotografija/slika snosi cjelokupnu odgovornost za vjerodostojnost, valjanost i pravo na gore navedeno korištenje svih fotografija/slika. Mi odričemo bilo kakvu našu odgovornosti i/ili obveze povezane s dodanim fotografijama/slikama. Korisnik s čijeg je profila dodana fotografija/slika jamči da fotografije/slike ne sadrže viruse, trojanski softver ili zaražene datoteke te da ne sadrže pornografski, ilegalan, neprimjeren, uvredljiv, nedozvoljen ili neprikladan materijal te da ne krše prava (prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili prava na privatnost) trećih strana. Zadržavamo pravo ukloniti svaku fotografiju/sliku koja ne ispunjava navedene kriterije u svakom trenutku i bez prethodne najave te teretiti Korisnika za svaku štetu koju u svezi s time pretrpimo.

Marinebook d.o.o. nije odgovoran za sadržaj, stranice, softvere, usluge ili prava bilo kojih trećih osoba, bilo koje linkove sadržane na stranicama ili u softverima trećih osoba, ili bilo koje promjene ili aktualiziranja stranica ili softvera trećih osoba. Marinebook d.o.o. eventualno stavlja linkove i pristup stranicama i pravima trećih osoba samo kao pogodnost, a klikanjem na bilo koju vezu ili pristup ne podrazumijeva da Marinebook d.o.o. nešto garantira za stranice, softvere, usluge ili prava trećih osoba.

11. Prava intelektualnog vlasništva

Ako nije drugačije naznačeno, MARINEBOOK Platforma i/ili drugi softver neophodan za obavljanje naših usluga ili koji je na raspolaganju ili se koristi na našoj stranici i prava intelektualnog vlasništva (uključujući autorsko pravo) koja se odnose na sadržaj i informacije i materijal na našoj stranici u vlasništvu su društva Marinebook d.o.o., njegovih dobavljača ili pružatelja usluga.

Zadržavamo isključivo vlasništvo nad svim pravima intelektualnog vlasništva (izgleda i koncepta (uključujući infrastrukturu)) MARINEBOOK Platforme, naše internetske stranice na kojoj se pruža usluga (uključujući recenzije Korisnika i prevedeni sadržaj) i nemate pravo kopirati, preuzimati, dodavati hiperveze na stranicu, promovirati, objavljivati, plasirati na tržište, integrirati, iskorištavati, kombinirati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj (uključujući prijevode i recenzije drugih korisnika) ili naš brand bez izričite pisane dozvole.

U slučaju da (djelomično ili u cjelosti) koristite ili kombinirate naš (prevedeni) sadržaj (uključujući recenzije drugih korisnika) ili imate udio u pravima intelektualnog vlasništva na stranici ili (prevedenom) sadržaju ili recenzijama drugih Korisnika, ovim putem dodjeljujete, prenosite i prebacujete sva prava intelektualnog vlasništva Marinebook d.o.o.­u.

Bilo kakvo nezakonito korištenje ili bilo koja od gore navedenih radnji ili postupaka predstavljaju kršenje naših prava intelektualnog vlasništva (uključujući autorska prava i prava baza podataka).

Korisnik je suglasan da neće, niti će dopustiti i/ili omogućiti bilo kojoj trećoj osobi ili bilo kojem svom predstavniku, da mijenja MARINEBOOK Platformu, našu internetsku stranicu ili bilo koji njihov dio, da ih analizira sredstvima obrnutog inženjerstva (tzv. reverse engineering), da ih dekompilira ili rastavlja ili da iz bilo kojeg od njih stvara produkte te da ih onesposobljava ili na bilo koji drugi način utječe na njihovo funkcioniranje/rad.

12. Karakteristike MARINEBOOK Platforme

Karakteristike MARINEBOOK Platforme i njezine operativne karakteristike te funkcionalnost su određeni od strane Marinebook d.o.o. Zadržavamo pravo jednostrano izmijeniti te karakteristike, o čemu Vas možemo obavijestiti.

13. Ostale odredbe

Na ove Opće uvjete uporabe, kao i na svaki drugi odnos Korisnika i Marinebook d.o.o.­a, odnosno bilo koje osobe koja koristi MARINEBOOK Platformu, primjenjuju se isključivo pravo Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je isključivo sud u Republici Hrvatskoj.

Izvorna verzija ovih uvjeta sastavljena je na hrvatskom jeziku i prevedena je na druge jezike. Prevedena je verzija samo neslužbeni prijevod i iz nje ne proizlaze nikakva prava. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih uvjeta i odredbi ili nedosljednosti i neslaganja između hrvatske i bilo koje druge verzije ovih uvjeta i odredbi, primjenjuje se hrvatska verzija i konačna je.

Ako je bilo koja stavka ovih uvjeta i odredbi sada ili ubuduće nevažeća, neprimjenjiva ili neobvezujuća, i dalje će važiti sve ostale odredbe. U tom slučaju, pristajete na zamjenu te nevažeće, neprimjenjive ili neobvezujuće odredbe onom odredbom koja će po svom smislu i svrsi biti najbliža ovoj ranijoj.

Marinebook d.o.o. ima sjedište u Zagrebu, Hrvatska, registrirani smo kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta: 080967168; naš OIB je: 21292739959.

Naš rad prema Vama može podrazumijevati podršku od strane naših podružnica, s nama povezanih osoba ili naših drugih partnera, bilo u Hrvatskoj, bilo negdje drugdje u svijetu. Takva podrška je samo unutarnja potpora u radu i u korist Marinebook d.o.o.­a. Osobe koje nam daju podršku nismo ovlastili da nas zastupaju u odnosu prema Vama. Također, sjedište osoba koje nam pružaju podršku ne priznajemo kao naše sjedište. Jedino sjedište koje priznajemo je naše registrirano sjedište u Zagrebu, Hrvatska.

Ovi Opći uvjeti podložni su promjenama. O promjenama ćemo Vas obavijestiti koristeći podatke iz Vašeg Korisnikog profila. Nakon obavijesti o primjeni ovih Općih uvjeta, možete obrisati svoj Korisnički profil ako se ne slažete s promjenama. Daljnjom uporabom MARINEBOOK Platforme potvrđujete da prihvaćate izmijenjene Opće uvjete.