Golf

Donedavno tradicionalno percipiran kao sport bogatijih slojeva, golf je posljednjih godina u Hrvatskoj populariziran. U snažnom trendu rasta sve ga više ljudi odabire kao idealni oblik rekreacije i odmora u prirodi. Iako u Hrvatskoj trenutno nema terena s 18 rupa osim u NP Brijuni te par privatnih, uz nekoliko manjih s 9 rupa, zbog svog idealnog krajolika i blage klime Hrvatska planira postati značajna golf-destinacija na istočnom Jadranu.