Otok Kornati

Prema legendi, Kornati, labirint morskih prolaza i otočića, nastali su iz većeg broja stijena koje su Bogu ostale nakon stvaranja svijeta. Bacio ih je u more, pogledao i zaključio da ništa ne treba više ispraviti.

Marine u blizini