Kvarner

Ključne eno/gastro riječi Kvarnera: vrbnička žlahtina, trojšćina, kvarnerski škamp, janjetina, šurlice, maruni, rapska torta. Vrbnička žlahtina glasovito je autohtono bijelo vino baš kao što je to i trojšćina s otoka Suska. Kvarnerski škamp najbolji je i najveći u Jadranu dok je janjetina s ovčjim sirom najpoznatiji gastro-proizvod Kvarnera. Krčke šurlice tjestenina su koja se jede sa svim vrstama gulaša ili plodova mora. Tu su još pečeni lovranski maruni_kesteni i filigranska rapska torta.

Marine u blizini

Restaurants in vicinity